thông tin liên hệ
Mr. Tùng
- 0982 092 719

Gia công uốn ống

Uốn ống
Uốn ống
uốn hộp vuông 25x50 không biến dạng
uốn hộp vuông 25x50 không biến dạng
Uốn hộp vuông không móp
Uốn hộp vuông không móp
Uốn hộp vuông không móp
Uốn hộp vuông không móp
Uốn ống
Uốn ống
Uốn ống CNC
Uốn ống CNC
Uốn ống
Uốn ống
Uốn ống
Uốn ống
Uốn ống
Uốn ống
uốn hộp vuông
uốn hộp vuông
uốn cnc không biến dạng
uốn cnc không biến dạng
uốn cnc không biến dạng
uốn cnc không biến dạng
uốn bàn ghế
uốn bàn ghế
ghế inox xi vàng
ghế inox xi vàng
uốn CNC
uốn CNC
Uốn ống CNC
Uốn ống CNC
Uốn ống CNC
Uốn ống CNC
uốn inox 304
uốn inox 304
uốn la tấm
uốn la tấm
Gia công sản phẩm uốn
Gia công sản phẩm uốn
Uốn ống
Uốn ống
Uốn ống
Uốn ống
uốn CNC
uốn CNC
Uốn ống
Uốn ống
Uốn ống
Uốn ống
Uốn ống
Uốn ống
Uốn ống
Uốn ống

sản xuất bàn ghế

ghế inox xi vàng
ghế inox xi vàng
bàn ghế
bàn ghế
bàn ghế
bàn ghế
bàn ghế
bàn ghế
bàn ghế
bàn ghế
bàn ghế
bàn ghế
bàn ghế
bàn ghế

Tiện CNC

Tiện CNC
Tiện CNC
Tiện CNC
Tiện CNC
Tiện CNC
Tiện CNC
phay CNC
phay CNC
Tiện CNC
Tiện CNC
Tiện CNC
Tiện CNC

Phay CNC

phay CNC
phay CNC
phay CNC
phay CNC
phay CNC
phay CNC
phay CNC
phay CNC
phay CNC
phay CNC
phay CNC
phay CNC

Cắt Laser

Cắt laser
Cắt laser
cắt laser
cắt laser
cắt laser
cắt laser
cắt laser
cắt laser
cắt laser
cắt laser

Chấn dập

chấn dập
chấn dập
chấn dập
chấn dập
chấn dập
chấn dập
lốc tôn
lốc tôn
lốc tôn
lốc tôn